<output id="9dblh"><em id="9dblh"><mark id="9dblh"></mark></em></output>

  <ruby id="9dblh"></ruby>

    <del id="9dblh"><video id="9dblh"><font id="9dblh"></font></video></del>

    <cite id="9dblh"><em id="9dblh"></em></cite>

    《雞》

    世界前5大養雞國家

    2020年世界雞隻產量上升至331億隻(2019年為259億隻),主要是美國雞隻產量增加至92億隻(美國2019年為51億隻)。 世界前5大養雞國為美國、中國、印尼、巴西、巴基斯坦。

    單位:十億隻

    來源:FAOSTAT


    世界前5大雞肉進口國家

    2020年世界前5大雞肉進口國為 中國、墨西哥、沙烏地阿拉伯、日本、阿拉伯聯合大公國。

    單位:千公噸

    來源:FAOSTAT


    世界前5大雞肉出口國家

    2020年世界前5大雞肉出口國為巴西、美國、荷蘭、波蘭、土耳其。

    單位:千公噸

    來源:FAOSTAT


    九九综合

    <output id="9dblh"><em id="9dblh"><mark id="9dblh"></mark></em></output>

     <ruby id="9dblh"></ruby>

       <del id="9dblh"><video id="9dblh"><font id="9dblh"></font></video></del>

       <cite id="9dblh"><em id="9dblh"></em></cite>