<output id="9dblh"><em id="9dblh"><mark id="9dblh"></mark></em></output>

  <ruby id="9dblh"></ruby>

    <del id="9dblh"><video id="9dblh"><font id="9dblh"></font></video></del>

    <cite id="9dblh"><em id="9dblh"></em></cite>

    《豬》

    世界前5大養豬國家

    2020年世界豬隻產量上升至9.5億頭 (2019年為8.5億頭),主要是因中國大幅整頓養豬產業,朝工業化的大規模飼養整合。世界前5大養豬國為中國、美國、巴西、西班牙、德國。

    單位:百萬頭

    來源:FAOSTAT


    世界前5大豬肉進口國家

    2020年世界前5大豬肉進口國為中國、義大利、德國、波蘭、墨西哥。

    單位:千公噸

    來源:FAOSTAT


    世界前5大豬肉出口國家

    2020年世界前5大豬肉出口國為西班牙、德國、美國、荷蘭、丹麥。

    單位:千公噸

    來源:FAOSTAT


    九九综合

    <output id="9dblh"><em id="9dblh"><mark id="9dblh"></mark></em></output>

     <ruby id="9dblh"></ruby>

       <del id="9dblh"><video id="9dblh"><font id="9dblh"></font></video></del>

       <cite id="9dblh"><em id="9dblh"></em></cite>